Pallaska&Associates, përmes këshillave profesionale, ju mundëson juve që të shfrytëzoni mundësitë e reja afariste duke krijuar strukturë solide dhe ligjore për bizneset e juaja, gjë e cila ju lejon që të mbani nivel fleksibil i cili ju përgjigjet nevojave të ndryshueshme të sektorit tuaj.

Si rezultat i ekspertizës dhe eksperiencës sonë të shumëllojshme ligjore, ne thurim zgjidhje pragmatike që balancojnë riskun dhe shpërblimin për juve dhe partnerët tuaj. Ne negociojmë zgjidhje të cilat avancojnë interesat tuaja dhe të cilat në të njëjtën kohë janë të pranueshme edhe për partnerët tuaj.

Infokusi Image

E Drejta e Korporatave

Ne këshillojmë klientët lidhur me format ligjore të themelimit të bizneseve të tyre në atë mënyrë e cila ju mundëson atyre që të shfrytëzojnë benefitet ligjore dhe taksore të cilat përcjellin format e ndryshme të organizimit të bizneseve

Infokusi Image

Bashkimet dhe Blerjet

Firma jonë ka qenë e përfshirë në transaksionet më të mëdha dhe më komplekse private dhe publike. Ajo që na bën të shquhemi është aftësia jonë që të kombinojmë ekspertizën tonë në të drejtën e korporatave me njohurinë tonë të thellë për industritë...

Infokusi Image

Kontratat Komerciale

Ekipi ynë ka përvojë të gjatë në këshillimin e blerësve, shitësve dhe investitorëve financiar në transaksionet më të mëdha komerciale në Kosovë dhe regjion.

Amicus Curiae për Gjykatën Kushtetuese

Në shkurt të vitit 2013 Z. Dastid Pallaska ishte ftuar të japë një përmbledhje si amicus curiae në rastin KO Nr. ...

Presidentja e Republikës së Kosovës

Në vitin 2011 Partneri Menaxhues i firmës, Dastid Pallaska, ishte emëruar nga Presidentja e Republikës së Kosovës ...

Ndihma e fëmijëve me Sindromën Down

Në dhjetor të vitit 2012 ne ofruam një mbështetje modeste në Darkën Bamirëse të Odës Ekonomike Amerikane në Ko...

Dita e Avokatisë

Në vitin 2012 dhe 2013 firma jonë ofroi një kontribut modest në ngjarjen vjetore të Odës së Avokatëve të Kosov�...