E Drejta e Telekomit, Mediave dhe Teknologjisë

Praktika jonë në këtë fushë ka ndjekur zhvillimet e industrisë në shtatë vitet e fundit për faktin se kemi qenë të përfshirë në zhvillimet më të rëndësishme të kësaj industrie. Në lidhje me këtë, ne kemi përvojë në këshillimin e investitorëve të huaj të cilët kanë qenë të përfshirë në privatizimet apo koncesionimet në këtë industri. Për më tepër, ne jemi mjaft të përgatitur për sa i përket legjislacionit të telekomunikacionit dhe i këshillojmë klientët tonë mbi kërkesat ligjore lidhur me operimin e kompanive të telekomit. Përveç kësaj, ne gjithashtu kemi përvojë në kërkesat për licencim të medieve dhe kemi këshilluar disa transmetues kombëtar dhe kabllor në lidhje me ndërveprimet e tyre me agjencitë të cilat rregullojnë përmbajtjen e mediave.

Amicus Curiae për Gjykatën Kushtetuese

Në shkurt të vitit 2013 Z. Dastid Pallaska ishte ftuar të japë një përmbledhje si amicus curiae në rastin KO Nr. ...

Presidentja e Republikës së Kosovës

Në vitin 2011 Partneri Menaxhues i firmës, Dastid Pallaska, ishte emëruar nga Presidentja e Republikës së Kosovës ...

Ndihma e fëmijëve me Sindromën Down

Në dhjetor të vitit 2012 ne ofruam një mbështetje modeste në Darkën Bamirëse të Odës Ekonomike Amerikane në Ko...

Dita e Avokatisë

Në vitin 2012 dhe 2013 firma jonë ofroi një kontribut modest në ngjarjen vjetore të Odës së Avokatëve të Kosov�...