E Drejta Tregtare

Firma jonë ka ekspertizë dhe përvojë të gjatë në fushat e specializuara të të drejtës tregtare. Si shembull, ne kemi avokatë që janë të specializuar për fushat e masave mbrojtëse në importe dhe masat anti-dumping. Ne me sukses kemi aplikuar këto ligje në disa instanca për klientët tanë në industri të ndryshme. Dosja jonë e të drejtës tregtare gjithashtu përfshinë çështjet me karakter ndërshtetëror dhe ndërkombëtar.

Në lidhje me këtë, ne ofrojmë gamë të gjerë të shërbimeve mbi importet, eksportet, përputhshmërinë me doganat dhe zbatimin etj. Për më tepër, ne këshillojmë disa kompani mbi ligjin i cili rregullon tregtinë e brendshme, duke përfshirë por duke mos u kufizuar me marrëveshjet e shpërndarjes si dhe përputhshmërinë me ligjet e tjera që kanë të bëjnë me etiketimin, kualitetin, sigurinë etj.

Amicus Curiae për Gjykatën Kushtetuese

Në shkurt të vitit 2013 Z. Dastid Pallaska ishte ftuar të japë një përmbledhje si amicus curiae në rastin KO Nr. ...

Presidentja e Republikës së Kosovës

Në vitin 2011 Partneri Menaxhues i firmës, Dastid Pallaska, ishte emëruar nga Presidentja e Republikës së Kosovës ...

Ndihma e fëmijëve me Sindromën Down

Në dhjetor të vitit 2012 ne ofruam një mbështetje modeste në Darkën Bamirëse të Odës Ekonomike Amerikane në Ko...

Dita e Avokatisë

Në vitin 2012 dhe 2013 firma jonë ofroi një kontribut modest në ngjarjen vjetore të Odës së Avokatëve të Kosov�...