Infokusi Image

Amicus Curiae për Gjykatën Kushtetuese

Në Shkurt të vitit 2013 Z. Dastid Pallaska ishte ftuar të japë një përmbledhje si amicus curiae në rastin KO Nr. 97/12 lidhur me kontrollin abstrakt të kushtetutshmërisë së dispozitave të Ligjit Nr. 04/L-093 “Për Bankat, Institucionet Mikro-Financiare dhe

Infokusi Image

Presidentja e Republikës së Kosovës

Në vitin 2011 Partneri Menaxhues i firmës, Dastid Pallaska, ishte emëruar nga Presidentja e Republikës së Kosovës si ekspert i jashtëm për ndryshime kushtetuese, të cilin funksion ai e ka ushtruar mbi baza të punës pro bono.

Infokusi Image

Oda e Avokatëve të Kosovës

Bazuar në ekspertizën dhe përvojën e firmës tonë, avokatët tanë thirren shpesh të organizojnë seminare të ndryshme për anëtarët e komunitetit ligjor.

Infokusi Image

Komuna e Prishtinës

Në vitin 2011 z. Dastid Pallaska është ftuar nga Kryetari i Komunës së Prishtinës të shkruajë një pjesë në rregulloren administrative të Prishtinës, e cila do të publikohej në Monografinë kushtuar Kryeqytetit të Kosovës.

Amicus Curiae për Gjykatën Kushtetuese

Në shkurt të vitit 2013 Z. Dastid Pallaska ishte ftuar të japë një përmbledhje si amicus curiae në rastin KO Nr. ...

Presidentja e Republikës së Kosovës

Në vitin 2011 Partneri Menaxhues i firmës, Dastid Pallaska, ishte emëruar nga Presidentja e Republikës së Kosovës ...

Ndihma e fëmijëve me Sindromën Down

Në dhjetor të vitit 2012 ne ofruam një mbështetje modeste në Darkën Bamirëse të Odës Ekonomike Amerikane në Ko...

Dita e Avokatisë

Në vitin 2012 dhe 2013 firma jonë ofroi një kontribut modest në ngjarjen vjetore të Odës së Avokatëve të Kosov�...