Infokusi Image

Dita e Avokatisë

Në vitin 2012 dhe 2013 firma jonë ofroi një kontribut modest në ngjarjen vjetore të Odës së Avokatëve të Kosovës për të shënuar Ditën e Avokatisë. Kjo ngjarje përfshinë konferencë mbi profesionin ligjor me mysafirë nga e gjithë bota, ndihmë juridike falas dhe turne të sporteve me anëtarë të profesionit ligjor në Kosovë. Në vitin 2012 anëtarët e firmës tonë morën pjesë në turneun e basketbollit dhe ata ishin pjesë e ekipit që fitoi vendin e parë.

Amicus Curiae për Gjykatën Kushtetuese

Në shkurt të vitit 2013 Z. Dastid Pallaska ishte ftuar të japë një përmbledhje si amicus curiae në rastin KO Nr. ...

Presidentja e Republikës së Kosovës

Në vitin 2011 Partneri Menaxhues i firmës, Dastid Pallaska, ishte emëruar nga Presidentja e Republikës së Kosovës ...

Ndihma e fëmijëve me Sindromën Down

Në dhjetor të vitit 2012 ne ofruam një mbështetje modeste në Darkën Bamirëse të Odës Ekonomike Amerikane në Ko...

Dita e Avokatisë

Në vitin 2012 dhe 2013 firma jonë ofroi një kontribut modest në ngjarjen vjetore të Odës së Avokatëve të Kosov�...