Infokusi Image

Banka

Firma jonë ka ekspertizë dhe eksperiencë të pakrahasueshme në të drejtën bankare. Ne këshillojmë shumë institucione financiare vendore dhe ndërkombëtare lidhur me aspekte të ndryshme të të drejtës bankare në lidhje me institucionet financiare...

Infokusi Image

Financimi i Koroporatave

Firma jonë është këshilltare ligjore si zgjedhje e parë e institucioneve financiare më të njohura ndërkombëtare si dhe fondeve zhvillimore për financim të korporatave.

Infokusi Image

Falimentimi

Megjithëse ligjet për falimentim janë ende të pazbatueshme në Kosovë, firma jonë ka eksperiencë në falimentime duke qenë se anëtarët tanë kanë punuar jashtë vendit.

Infokusi Image

Financimi i Projekteve

Duke qenë të përfshirë në transaksionet më të mëdha në Kosovë, disa nga të cilat përfshijnë koncesionet publike, ne kemi punuar me kompani private dhe institucionet e tyre financiare lidhur me financimin e transaksioneve të projektve në disa industri.

Amicus Curiae për Gjykatën Kushtetuese

Në shkurt të vitit 2013 Z. Dastid Pallaska ishte ftuar të japë një përmbledhje si amicus curiae në rastin KO Nr. ...

Presidentja e Republikës së Kosovës

Në vitin 2011 Partneri Menaxhues i firmës, Dastid Pallaska, ishte emëruar nga Presidentja e Republikës së Kosovës ...

Ndihma e fëmijëve me Sindromën Down

Në dhjetor të vitit 2012 ne ofruam një mbështetje modeste në Darkën Bamirëse të Odës Ekonomike Amerikane në Ko...

Dita e Avokatisë

Në vitin 2012 dhe 2013 firma jonë ofroi një kontribut modest në ngjarjen vjetore të Odës së Avokatëve të Kosov�...