Ekipi ynë përbëhet prej juristëve më në zë në Kosovë me arsimim dhe eksperiencë ndërkombëtare. Si shembull, njëri prej partnerëve tonë – Dastid Pallaska – është i diplomuar nga Yale Law School (LLM) dhe ka ushtruar profesionin e avokatit në Evropë duke punuar në njërën nga firmat më të njohura ndërkombëtare. Në ekipin tonë gjithashtu kemi ekspertë të fushave të ndryshme të së drejtës duke përfshirë të drejtën e korporatave, bashkimet dhe blerjet, të drejtën tatimore, të drejtën mjedisore, të drejtën pronësore, të drejtën e punës, të drejtën e konkurrencës dhe të drejtën e pronësisë intelektuale.

Amicus Curiae për Gjykatën Kushtetuese

Në shkurt të vitit 2013 Z. Dastid Pallaska ishte ftuar të japë një përmbledhje si amicus curiae në rastin KO Nr. ...

Presidentja e Republikës së Kosovës

Në vitin 2011 Partneri Menaxhues i firmës, Dastid Pallaska, ishte emëruar nga Presidentja e Republikës së Kosovës ...

Ndihma e fëmijëve me Sindromën Down

Në dhjetor të vitit 2012 ne ofruam një mbështetje modeste në Darkën Bamirëse të Odës Ekonomike Amerikane në Ko...

Dita e Avokatisë

Në vitin 2012 dhe 2013 firma jonë ofroi një kontribut modest në ngjarjen vjetore të Odës së Avokatëve të Kosov�...