E Drejta e Konkurrencës

Ne kemi qenë të përfshirë në rastin më të madh lidhur me abuzimin e pozitës dominuese në treg në Kosovë, gjë e cila na ka bërë firmë lidere në këtë fushë. Përveç kësaj, ne u ofrojmë klientëve tanë këshillim mbi përputhshmërinë me të drejtën e konkurrencës në mënyrë që të parandalohen shkeljet. Në lidhje me këtë, përveç rasteve të abuzimit të pozitës dominuese, ne kemi eksperiencë edhe me çështjet e tjera të të drejtës së konkurrencës, siç janë marrëveshjet kufizuese, kontrollimin e përqendrimeve dhe çështjeve të tjera që kanë të bëjnë me tregti të cilat kanë ndikim në të drejtën e konkurrencës.

Përveç kësaj, avokatët tanë kanë mbajtur seminare mbi fusha të ndryshme të të drejtës së konkurrencës së bashku me përfaqësuesit e Autoritetit Kosovar të Konkurrencës. Përfundimisht, ne jemi një nga të paktat – nëse jo e vetmja – firmë me eksperiencë në procedurat të cilat rregullojnë gjykimet lidhur me kontestet e konkurrencës. Përveç ekspertizës dhe eksperiencës tonë me ligjet e Kosovës mbi konkurrencën, avokatët tanë kanë pasur mundësinë të përfitojnë nga puna me avokatët prej firmave më të rëndësishme ligjore ndërkombëtare të specializuara në të drejtën e Bashkimit Evropian mbi mbrojtjen e konkurrencës.

Amicus Curiae për Gjykatën Kushtetuese

Në shkurt të vitit 2013 Z. Dastid Pallaska ishte ftuar të japë një përmbledhje si amicus curiae në rastin KO Nr. ...

Presidentja e Republikës së Kosovës

Në vitin 2011 Partneri Menaxhues i firmës, Dastid Pallaska, ishte emëruar nga Presidentja e Republikës së Kosovës ...

Ndihma e fëmijëve me Sindromën Down

Në dhjetor të vitit 2012 ne ofruam një mbështetje modeste në Darkën Bamirëse të Odës Ekonomike Amerikane në Ko...

Dita e Avokatisë

Në vitin 2012 dhe 2013 firma jonë ofroi një kontribut modest në ngjarjen vjetore të Odës së Avokatëve të Kosov�...