Infokusi Image

Ndihma e fëmijëve me Sindromën Down

Në dhjetor të vitit 2012 ne ofruam një mbështetje modeste në Darkën Bamirëse të Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, e cila ishte dedikuar mbledhjes së fondeve për të ndihmuar fëmijët me Sindromën Down. Qëllimi i kësaj iniciative bamirëse ishte mbledhja e fondeve për të mundësuar organizatën që punon me fëmijët me Sindromën Down të blejnë një makinë për paketimin e produkteve shtëpiake që prodhohen në një punëtori e drejtuar nga organizata në fjalë dhe në të cilën marrin pjesë fëmijët me Sindromën Down.

Amicus Curiae për Gjykatën Kushtetuese

Në shkurt të vitit 2013 Z. Dastid Pallaska ishte ftuar të japë një përmbledhje si amicus curiae në rastin KO Nr. ...

Presidentja e Republikës së Kosovës

Në vitin 2011 Partneri Menaxhues i firmës, Dastid Pallaska, ishte emëruar nga Presidentja e Republikës së Kosovës ...

Ndihma e fëmijëve me Sindromën Down

Në dhjetor të vitit 2012 ne ofruam një mbështetje modeste në Darkën Bamirëse të Odës Ekonomike Amerikane në Ko...

Dita e Avokatisë

Në vitin 2012 dhe 2013 firma jonë ofroi një kontribut modest në ngjarjen vjetore të Odës së Avokatëve të Kosov�...