Firma jonë është krenare të ofrojë një mbështetje modeste të një numri të iniciativave bamirëse, të cilat kanë për qëllim të ndihmojnë ata që janë në nevojë. Bazuar në këtë, firma jonë bashkëpunon me organizata të respektuara që ndërmarrin iniciativa bamirëse.

Infokusi Image

Ndihma e fëmijëve me Sindromën Down

Në dhjetor të vitit 2012 ne ofruam një mbështetje modeste në Darkën Bamirëse të Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, e cila ishte dedikuar mbledhjes së fondeve për të ndihmuar fëmijët me Sindromën Down

Infokusi Image

Dita e Avokatisë

Në vitin 2012 dhe 2013 firma jonë ofroi një kontribut modest në ngjarjen vjetore të Odës së Avokatëve të Kosovës për të shënuar Ditën e Avokatisë.

Infokusi Image

Bursat e AUK-ut

Në vitin 2011 firma jonë siguroi një kontribut modest në darken bamirëse vjetore të Odës Ekonomike Amerikane të Kosovës...

Infokusi Image

Ndihma për Klinikën Pediatrike të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës

Në vitin 2010 ne ofruam një kontribut modest në iniciativën e Odës Ekonomike Amerikane për të ndihmuar Klinikën Pediatrike të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës për të blerjen a pajisjeve laboratorike për mjekimin e leukemisë.

Amicus Curiae për Gjykatën Kushtetuese

Në shkurt të vitit 2013 Z. Dastid Pallaska ishte ftuar të japë një përmbledhje si amicus curiae në rastin KO Nr. ...

Presidentja e Republikës së Kosovës

Në vitin 2011 Partneri Menaxhues i firmës, Dastid Pallaska, ishte emëruar nga Presidentja e Republikës së Kosovës ...

Ndihma e fëmijëve me Sindromën Down

Në dhjetor të vitit 2012 ne ofruam një mbështetje modeste në Darkën Bamirëse të Odës Ekonomike Amerikane në Ko...

Dita e Avokatisë

Në vitin 2012 dhe 2013 firma jonë ofroi një kontribut modest në ngjarjen vjetore të Odës së Avokatëve të Kosov�...