Përderisa firma jonë është e organizuar në bazë të fushave të specializuara të praktikës juridike, ne në të njëjtën kohë u ofrojmë klientëve tanë me nevoja specifike këshilla lidhur me industritë. Kjo qasje na mundëson që të kombinojmë ekspertizën tonë në fusha të specializuara me njohurinë dhe përvojën tonë për industritë e ndryshme.

Amicus Curiae për Gjykatën Kushtetuese

Në shkurt të vitit 2013 Z. Dastid Pallaska ishte ftuar të japë një përmbledhje si amicus curiae në rastin KO Nr. ...

Presidentja e Republikës së Kosovës

Në vitin 2011 Partneri Menaxhues i firmës, Dastid Pallaska, ishte emëruar nga Presidentja e Republikës së Kosovës ...

Ndihma e fëmijëve me Sindromën Down

Në dhjetor të vitit 2012 ne ofruam një mbështetje modeste në Darkën Bamirëse të Odës Ekonomike Amerikane në Ko...

Dita e Avokatisë

Në vitin 2012 dhe 2013 firma jonë ofroi një kontribut modest në ngjarjen vjetore të Odës së Avokatëve të Kosov�...