Infokusi Image

Për një integrim të sekuencuar evropian - Në kërkim të ritmit të duhur për integrimin e Kosovës në Bashkimin Evropian

Në dhjetor 2013, Shoqata e Bankave të Kosovës botoi numrin e katërt të revistës "The Kosovo Banker"

Infokusi Image

IFLR 1000 Udhëzuesi i të Bërit Biznes 2013

Intervista të cilën Partneri jonë Menaxhues Zt. Dastid Pallaska e zhvilloi me IFLR 1000 në kuadër të “Udhëzuesit të të bërit Biznes 2013”.

Infokusi Image

Kosova ka nevojë për gjyqësor të fortë për të tërhequr investitorë të huaj

Partneri jonë Menaxhues Z. Dastid Pallaska flet për SeeNews

Amicus Curiae për Gjykatën Kushtetuese

Në shkurt të vitit 2013 Z. Dastid Pallaska ishte ftuar të japë një përmbledhje si amicus curiae në rastin KO Nr. ...

Presidentja e Republikës së Kosovës

Në vitin 2011 Partneri Menaxhues i firmës, Dastid Pallaska, ishte emëruar nga Presidentja e Republikës së Kosovës ...

Ndihma e fëmijëve me Sindromën Down

Në dhjetor të vitit 2012 ne ofruam një mbështetje modeste në Darkën Bamirëse të Odës Ekonomike Amerikane në Ko...

Dita e Avokatisë

Në vitin 2012 dhe 2013 firma jonë ofroi një kontribut modest në ngjarjen vjetore të Odës së Avokatëve të Kosov�...