E Drejta e Patundshmërive

Ne u ofrojmë klientëve këshilla gjithëpërfshirëse dhe asistencë në të gjitha aspektet e pronës së paluajtshme. Këto shërbime përfshijnë raportet e vlerësimit para-investuese, koordinim të projekteve, financim të projekteve, kërkesa mjedisore dhe të rregullatorëve, çështje tatimore dhe marrëdhëniet me kontraktorët. Ne kemi përvojë të pakrahasueshme në këtë fushë si pasojë e përfshirjes tonë në dy nga projektet më të mëdha të patundshmërisë në Kosovë.

Amicus Curiae për Gjykatën Kushtetuese

Në shkurt të vitit 2013 Z. Dastid Pallaska ishte ftuar të japë një përmbledhje si amicus curiae në rastin KO Nr. ...

Presidentja e Republikës së Kosovës

Në vitin 2011 Partneri Menaxhues i firmës, Dastid Pallaska, ishte emëruar nga Presidentja e Republikës së Kosovës ...

Ndihma e fëmijëve me Sindromën Down

Në dhjetor të vitit 2012 ne ofruam një mbështetje modeste në Darkën Bamirëse të Odës Ekonomike Amerikane në Ko...

Dita e Avokatisë

Në vitin 2012 dhe 2013 firma jonë ofroi një kontribut modest në ngjarjen vjetore të Odës së Avokatëve të Kosov�...