Infokusi Image

Financimi i Koroporatave

Firma jonë është këshilltare ligjore e zgjedhjes së parë e institucioneve financiare më të njohura ndërkombëtare si dhe fondeve zhvillimore për financim të korporatave. Lidhur me këtë fushë, ne u ofrojmë klientëve tanë këshilla mbi strukturën e transaksioneve dhe kërkesave të kolateralit. Për më tepër, ne krijojmë dokumentacionin ligjor për këto lloje të transaksioneve dhe u asistojmë klientëve tanë lidhur me regjistrimin dhe perfeksionimin e të drejtave të tyre mbi kolateral.

Amicus Curiae për Gjykatën Kushtetuese

Në shkurt të vitit 2013 Z. Dastid Pallaska ishte ftuar të japë një përmbledhje si amicus curiae në rastin KO Nr. ...

Presidentja e Republikës së Kosovës

Në vitin 2011 Partneri Menaxhues i firmës, Dastid Pallaska, ishte emëruar nga Presidentja e Republikës së Kosovës ...

Ndihma e fëmijëve me Sindromën Down

Në dhjetor të vitit 2012 ne ofruam një mbështetje modeste në Darkën Bamirëse të Odës Ekonomike Amerikane në Ko...

Dita e Avokatisë

Në vitin 2012 dhe 2013 firma jonë ofroi një kontribut modest në ngjarjen vjetore të Odës së Avokatëve të Kosov...