Infokusi Image

Financimi i Projekteve

Duke qenë të përfshirë në transaksionet më të mëdha në Kosovë, disa nga të cilat përfshijnë koncesionet publike, ne kemi punuar me kompani private dhe institucionet e tyre financiare lidhur me financimin e transaksioneve të projektve në disa industri, duke përfshirë por duke mos u kufizuar në infrastrukturë, energji dhe telekomunikime. Ne u ofrojmë klientëve këshilla gjithëpërfshirëse prej procedurave të tenderimit deri në përmbylljen financiare të projektit.

Amicus Curiae për Gjykatën Kushtetuese

Në shkurt të vitit 2013 Z. Dastid Pallaska ishte ftuar të japë një përmbledhje si amicus curiae në rastin KO Nr. ...

Presidentja e Republikës së Kosovës

Në vitin 2011 Partneri Menaxhues i firmës, Dastid Pallaska, ishte emëruar nga Presidentja e Republikës së Kosovës ...

Ndihma e fëmijëve me Sindromën Down

Në dhjetor të vitit 2012 ne ofruam një mbështetje modeste në Darkën Bamirëse të Odës Ekonomike Amerikane në Ko...

Dita e Avokatisë

NĂ« vitin 2012 dhe 2013 firma jonĂ« ofroi njĂ« kontribut modest nĂ« ngjarjen vjetore tĂ« OdĂ«s sĂ« AvokatĂ«ve tĂ« KosovĂ...