Infokusi Image

Gazmend Pallaska, Partner Menaxhues

Zyrë: + 383 38 244 888
Fax: + 383 38 244 887
Email: [email protected]

Biografia:

Gazmend Pallaska është jurist me përvojë rreth 30 vjeçare në të drejtën administrative, të drejtën e korporatave dhe të drejtën e pronësisë intelektuale. Para themelimit të firmës, ai shërbeu si Jurist i Përgjithshëm në disa korporata vendore dhe ndërkombëtare. Për më shumë, ai u angazhua në disa kompani konsulente ndërkombëtare si këshilltar i lartë ligjor për të drejtën e falimentimit, të drejtën komerciale dhe të drejtën administrative. Më herët, Z. Pallaska ka mbajtur pozita të larta menaxheriale në disa entitete publike në Kosovë, duke përfshirë pozitën e Zëvendës Drejtorit për Transmetim në “Radio dhe Televizionin e Prishtinës", i cili ishte transmetuesi publik kombëtar i Kosovës.

Z. Pallaska ka përvojë të gjatë në të drejtën e falimentimeve si dhe në të drejtën rregullatore publike, duke përfshirë por duke mos u kufizuar në telekom, media dhe teknologji. Z. Pallaska gjithashtu është i specializuar në të drejtën e pronësisë intelektuale dhe është Përfaqësues i Certifikuar për Patenta, Marka Tregtare dhe Dizajne Industriale.

Arsimimi:

 • Jurist i Diplomuar, Universiteti i Prishtinës Fakulteti Juridik, Prishtinë, Kosovë

Licencat:

 • Përfaqësues i autorizuar për Patenta, Marka Tregtare dhe Dizajn Industrial.

Anëtarësitë:

 • Oda Ndërkombëtare e Avokatëve (IBA)

 • Shoqata Ndërkombëtare për Marka Tregtare (INTA)

Specializimet:

 • E Drejta e Pronësisë Intelektuale
 • E Drejta e Korporatave
 • E Drejta Administrative
 • E Drejta Rregullatore Publike

Industritë:

 • Telekomi, Media dhe Teknologji
 • Ushqim
 • Farmaceutikë

Publikimet:

 • LexLegis E Drejta e Pronësisë Intelektuale, Përmbledhje e Ligjeve të Aplikueshme dhe Hyrje në të Drejtën e Pronësisë Intelektuale (2012)

Gjuhët:

 • Shqip, Anglisht, Serbisht dhe Kroatisht.

Amicus Curiae për Gjykatën Kushtetuese

Në shkurt të vitit 2013 Z. Dastid Pallaska ishte ftuar të japë një përmbledhje si amicus curiae në rastin KO Nr. ...

Presidentja e Republikës së Kosovës

Në vitin 2011 Partneri Menaxhues i firmës, Dastid Pallaska, ishte emëruar nga Presidentja e Republikës së Kosovës ...

Ndihma e fëmijëve me Sindromën Down

Në dhjetor të vitit 2012 ne ofruam një mbështetje modeste në Darkën Bamirëse të Odës Ekonomike Amerikane në Ko...

Dita e Avokatisë

Në vitin 2012 dhe 2013 firma jonë ofroi një kontribut modest në ngjarjen vjetore të Odës së Avokatëve të Kosov...