Infokusi Image

Afrore Shaipi, Bashkëpunëtore

Zyrë: + 383 38 244 888
Fax: + 383 38 244 887
Email: [email protected]

Biografia:

Afrore Shaipi është juriste e diplomuar e përqendruar në të drejtën korporative, të drejtën mjedisore, të drejtën energjetike, bashkimet dhe blerjet dhe të drejtën pronësore. Para se t’i bashkëngjitej ekipit, Zsh. Shaipi ka punuar si praktikante për një numër organizatash në Kosovë.

Zsh. Shaipi është e diplomuar në Universitetin e Prishtinës, Fakulteti Juridik.

Përveç gjuhës amtare (Gjuha Shqipe), Zsh. Shaipi flet rrjedhshëm edhe Gjuhën Angleze, Serbe dhe Kroate.

Arsimimi:

  • Juriste e Diplomuar, Universiteti i Prishtinës, Fakulteti Juridik, Prishtinë, Kosovë

Fokuset:

  • E Drejta Bankare dhe Financiare

  • E Drejta Energjetike dhe Minerare

  • Bashkimet dhe Blerjet

  • E Drejta Pronësore dhe e Drejta që Qeveris Instrumentet e Sigurisë

  • E Drejta Përmbarimore

Industritë:

  • Banka dhe Financa

  • Energji

  • Miniera

  • Prona

Amicus Curiae për Gjykatën Kushtetuese

Në shkurt të vitit 2013 Z. Dastid Pallaska ishte ftuar të japë një përmbledhje si amicus curiae në rastin KO Nr. ...

Presidentja e Republikës së Kosovës

Në vitin 2011 Partneri Menaxhues i firmës, Dastid Pallaska, ishte emëruar nga Presidentja e Republikës së Kosovës ...

Ndihma e fëmijëve me Sindromën Down

Në dhjetor të vitit 2012 ne ofruam një mbështetje modeste në Darkën Bamirëse të Odës Ekonomike Amerikane në Ko...

Dita e Avokatisë

Në vitin 2012 dhe 2013 firma jonë ofroi një kontribut modest në ngjarjen vjetore të Odës së Avokatëve të Kosov...