Infokusi Image

Oda e Avokatëve të Kosovës

Bazuar në ekspertizën dhe përvojën e firmës tonë, avokatët tanë thirren shpesh të mbajnë seminare të ndryshme për anëtarët e komunitetit ligjor. Në përpjekje për të ndihmuar Odën e Avokatëve të Kosovës t’i rrisin kapacitetet e anëtarëve të saj, Partnery ynë Menaxhues Zt. Dastid Pallaska, mbanë ligjërata të rregullta dhe fjalime në seminaret e programit të Arsimimit të Vazhdueshëm Ligjor të Odës së Avokatëve të Kosovës. Pavarësisht se Oda e Avokatëve të Kosovës paguan ligjëruesit për këto lloje të aktiviteteve, z. Pallaska ka insistuar që angazhimi i tij në këto lloje të ngjarjeve të bëhet pjesë e praktikës pro bono të firmës.

Në njohje të kontributit të tij në programin për Arsimim të Vazhdueshëm Ligjor të Odës së Avokatëve të Kosovës mbi baza të punës pro bono, në mars të vitit 2012 Zt. Dastid Pallaska ka marrë një Certifikatë Mirënjohjeje prej Odës së Avokatëve të Kosovës.

Amicus Curiae për Gjykatën Kushtetuese

Në shkurt të vitit 2013 Z. Dastid Pallaska ishte ftuar të japë një përmbledhje si amicus curiae në rastin KO Nr. ...

Presidentja e Republikës së Kosovës

Në vitin 2011 Partneri Menaxhues i firmës, Dastid Pallaska, ishte emëruar nga Presidentja e Republikës së Kosovës ...

Ndihma e fëmijëve me Sindromën Down

Në dhjetor të vitit 2012 ne ofruam një mbështetje modeste në Darkën Bamirëse të Odës Ekonomike Amerikane në Ko...

Dita e Avokatisë

Në vitin 2012 dhe 2013 firma jonë ofroi një kontribut modest në ngjarjen vjetore të Odës së Avokatëve të Kosov...