Infokusi Image

Komuna e Prishtinës

Në vitin 2011 Zt. Dastid Pallaska është ftuar nga Kryetari i Komunës së Prishtinës të shkruajë kapitullin mbi rregullimin administrativ e cila do të ishte pjesë e Monografisë së Kryeqytetit të Kosovës, Prishtinës. Edhe pse për punën e tij i është ofruar kompensim, Zt. Pallaska ka pranuar të angazhohet vetëm mbi baza pro bono.

Amicus Curiae për Gjykatën Kushtetuese

Në shkurt të vitit 2013 Z. Dastid Pallaska ishte ftuar të japë një përmbledhje si amicus curiae në rastin KO Nr. ...

Presidentja e Republikës së Kosovës

Në vitin 2011 Partneri Menaxhues i firmës, Dastid Pallaska, ishte emëruar nga Presidentja e Republikës së Kosovës ...

Ndihma e fëmijëve me Sindromën Down

Në dhjetor të vitit 2012 ne ofruam një mbështetje modeste në Darkën Bamirëse të Odës Ekonomike Amerikane në Ko...

Dita e Avokatisë

Në vitin 2012 dhe 2013 firma jonë ofroi një kontribut modest në ngjarjen vjetore të Odës së Avokatëve të Kosov...