Infokusi Image

IFLR1000 renditi Pallaska&Associates si Firmë e Rangut më të Lartë për vitin 2015

IFLR1000 renditi Pallaska&Associates si firmën e vetme të rangut më të lartë në Kosovë për vitin 2015. Ky është viti i tretë radhazi që Pallaska&Associates renditet si firmë e rangut të parë nga IFLR1000. Edhe këtë vit Pallaska&Associates është firma e vetme e rangut më të lartë në vend.

Për më tepër, IFLR1000 e nderoi Partnerin tonë Menaxhues me çmimin Avokat Lider për të tretin vit me radhë.

Amicus Curiae për Gjykatën Kushtetuese

Në shkurt të vitit 2013 Z. Dastid Pallaska ishte ftuar të japë një përmbledhje si amicus curiae në rastin KO Nr. ...

Presidentja e Republikës së Kosovës

Në vitin 2011 Partneri Menaxhues i firmës, Dastid Pallaska, ishte emëruar nga Presidentja e Republikës së Kosovës ...

Ndihma e fëmijëve me Sindromën Down

Në dhjetor të vitit 2012 ne ofruam një mbështetje modeste në Darkën Bamirëse të Odës Ekonomike Amerikane në Ko...

Dita e Avokatisë

Në vitin 2012 dhe 2013 firma jonë ofroi një kontribut modest në ngjarjen vjetore të Odës së Avokatëve të Kosov...