Infokusi Image

Chambers and Partners radhiti Pallaska&Associates si firmën e vetme të Rangut të Parë për vitin 2014

Më 14 mars 2014, Chambers and Partners radhiti Pallaska&Associates si firmën e vetme të Rangut të Parë për vitin 2014 në Kosovë. Për më tepër, Chambers and Partners gjithashtu kanë shquar Partnerin tonë Menaxhues Dastid Pallaska si Individ Lider. Ky është viti i dytë radhazi që firma jonë është renditur si firmë e Rangut të Parë në Kosovë dhe Partneri ynë Menaxhues si Individ Lider.

Në analizën e tyre, Chambers and Partners, në mes tjerash, lavdërojnë Partnerin tonë Menaxhues Dastid Pallaska për "përshtypjen e mirë të cilën ua lë klientëve me njohurinë e tij si dhe me qasjen e tij ndaj klientëve". Chambers and Partners citojnë disa klientë duke thenë “…[a]i nuk lë vend për dyshime. Ai është i qartë dhe shprehet në mënyrë të shkëlqyeshme, si në bisedë të drejtëpërdrejtë ashtu edhe në të shkruar.

Analiza e plotë e Chambers and Partners 2014 për Pallaska&Associates mund të shihet në këtë link.

Amicus Curiae për Gjykatën Kushtetuese

Në shkurt të vitit 2013 Z. Dastid Pallaska ishte ftuar të japë një përmbledhje si amicus curiae në rastin KO Nr. ...

Presidentja e Republikës së Kosovës

Në vitin 2011 Partneri Menaxhues i firmës, Dastid Pallaska, ishte emëruar nga Presidentja e Republikës së Kosovës ...

Ndihma e fëmijëve me Sindromën Down

Në dhjetor të vitit 2012 ne ofruam një mbështetje modeste në Darkën Bamirëse të Odës Ekonomike Amerikane në Ko...

Dita e Avokatisë

Në vitin 2012 dhe 2013 firma jonë ofroi një kontribut modest në ngjarjen vjetore të Odës së Avokatëve të Kosov...