Infokusi Image

IFLR1000 e rankon Pallaska & Associates si Firmë e Rangut më të Lartë për vitin 2014

Më 9 tetor 2013 IFLR1000 renditi Pallaska&Associates si firmën e vetme të rangut më të lartë në Kosovë për vitin 2014. Ky është viti i dytë radhazi që Pallaska&Associates radhitet si firmë e rangut të parë nga IFLR1000. Përderisa vitin e kaluar Pallaska&Associates ka ndarë rangun më të lartë me dy firma të tjera, këtë vit Pallaska&Associates është firma e vetme e rangut më të lartë në vend.

Sipas vlerësimit të IFLR1000 për vitin 2014, klientët befasohen për të mirë nga “qasja perëndimore” e firmës dhe në mënyrë specifike lavdërojnë Partnerin Menaxhues Zt. Dastid Pallaska. Ndër të tjera, IFLR1000 gjithashtu potencon një klient duke thënë "..është një firmë shumë profesionale me një potencial të madh”. Për më tepër, IFLR1000 e nderoi Partnerin tonë Menaxhues me çmimin Avokat Lider për të dytin vit me radhë.

Vlerësimi i plotë i IFLR1000 për Pallaska&Associates mund të shikohet në këtë link.

Amicus Curiae për Gjykatën Kushtetuese

Në shkurt të vitit 2013 Z. Dastid Pallaska ishte ftuar të japë një përmbledhje si amicus curiae në rastin KO Nr. ...

Presidentja e Republikës së Kosovës

Në vitin 2011 Partneri Menaxhues i firmës, Dastid Pallaska, ishte emëruar nga Presidentja e Republikës së Kosovës ...

Ndihma e fëmijëve me Sindromën Down

Në dhjetor të vitit 2012 ne ofruam një mbështetje modeste në Darkën Bamirëse të Odës Ekonomike Amerikane në Ko...

Dita e Avokatisë

Në vitin 2012 dhe 2013 firma jonë ofroi një kontribut modest në ngjarjen vjetore të Odës së Avokatëve të Kosov...