Infokusi Image

Falimentimi

Megjithëse ligjet për falimentim janë ende të pazbatueshme në Kosovë, firma jonë ka eksperiencë në falimentime duke qenë se anëtarët tonë kanë punuar jashtë vendit. Në përpjekje për të zhvilluar kapacitetet e zyrtarëve për falimentim në Kosovë, disa nga anëtarët tanë kanë mbajtur trajnime të specializuara për zyrtarët për falimentim në Kosovë. Pa marrë parasysh problemet e tanishme lidhur me zbatimin e ligjeve të falimentimit në Kosovë, firma jonë vazhdon t’i këshillojë klientët e saj mbi ligjet e falimentimit dhe t’u asistojë atyre për të evituar falimentimin duke implementuar aranzhime inovative për ristrukturime nga të cilat përfiton kompania dhe kreditorët e saj.

Amicus Curiae për Gjykatën Kushtetuese

Në shkurt të vitit 2013 Z. Dastid Pallaska ishte ftuar të japë një përmbledhje si amicus curiae në rastin KO Nr. ...

Presidentja e Republikës së Kosovës

Në vitin 2011 Partneri Menaxhues i firmës, Dastid Pallaska, ishte emëruar nga Presidentja e Republikës së Kosovës ...

Ndihma e fëmijëve me Sindromën Down

Në dhjetor të vitit 2012 ne ofruam një mbështetje modeste në Darkën Bamirëse të Odës Ekonomike Amerikane në Ko...

Dita e Avokatisë

Në vitin 2012 dhe 2013 firma jonë ofroi një kontribut modest në ngjarjen vjetore të Odës së Avokatëve të Kosov...