Infokusi Image

Bursat e AUK-ut

Në vitin 2011 firma jonë siguroi një kontribut modest në darken bamirëse vjetore të Odës Ekonomike Amerikane të Kosovës, e cila ishte dedikuar për mbledhjen e parave për fondin e bursave për studentët e Universitetit Amerikan të Kosovës të cilët nuk munden ta përballojnë pagesën për shkollim.

Amicus Curiae për Gjykatën Kushtetuese

Në shkurt të vitit 2013 Z. Dastid Pallaska ishte ftuar të japë një përmbledhje si amicus curiae në rastin KO Nr. ...

Presidentja e Republikës së Kosovës

Në vitin 2011 Partneri Menaxhues i firmës, Dastid Pallaska, ishte emëruar nga Presidentja e Republikës së Kosovës ...

Ndihma e fëmijëve me Sindromën Down

Në dhjetor të vitit 2012 ne ofruam një mbështetje modeste në Darkën Bamirëse të Odës Ekonomike Amerikane në Ko...

Dita e Avokatisë

Në vitin 2012 dhe 2013 firma jonë ofroi një kontribut modest në ngjarjen vjetore të Odës së Avokatëve të Kosov...