Infokusi Image

IFLR1000 e rankon Pallaska & Associates si Firmë e Rangut më të Lartë për vitin 2013

Më 16 tetor 2012 IFLR1000 renditi firmën tonë si firmë të rangut më të lartë, kurse Partnerin tonë Menaxhues, Dastid Pallaska, e nderoi si Avokat i Shquar në Kosovë. Sipas IFLR 1000 një tipar që i bën shërbimet e Pallaskës të shquhen është e ashtuquajtura [nga ata] “Qasja Perëndimore”. Përmbledhja gjithashtu vlerëson punën e Partnerit tonë Menaxhues Dastid Pallaska, duke e cituar një klient duke thënë: “Mund të ju them që ky është një djalë Evropian në Kosovë, ai është tërësisht Perëndimor. Këshillat që kam marrë nga Dastidi personalisht kanë qenë të nivelit më të lartë”.

Për më tepër, Pallaska&Associates është e vetmja firmë e bazuar në Kosovë që është renditur nga IFLR 1000 si Firmë e Rangut më të Lartë për vitin 2013.

Përmbledhja e plotë e IFLR1000 për firmën tonë mund të shikohet në këtë link.

Amicus Curiae për Gjykatën Kushtetuese

Në shkurt të vitit 2013 Z. Dastid Pallaska ishte ftuar të japë një përmbledhje si amicus curiae në rastin KO Nr. ...

Presidentja e Republikës së Kosovës

Në vitin 2011 Partneri Menaxhues i firmës, Dastid Pallaska, ishte emëruar nga Presidentja e Republikës së Kosovës ...

Ndihma e fëmijëve me Sindromën Down

Në dhjetor të vitit 2012 ne ofruam një mbështetje modeste në Darkën Bamirëse të Odës Ekonomike Amerikane në Ko...

Dita e Avokatisë

Në vitin 2012 dhe 2013 firma jonë ofroi një kontribut modest në ngjarjen vjetore të Odës së Avokatëve të Kosov...